• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ดูดวง ดูดวงชะตา ดูดวงเปลี่ยนชะต

พันเอก(พิเศษ)หญิง ดร.วาทิต  จั่นแย้ม

AIEP (UCLA), D.B.A.(Pacific States University)

Pattern การพยากรณ์ดวงสำหรับบุคคล

 

สวัสดีค่ะ  ดิฉัน พันเอก(พิเศษ)หญิง ดร.วาทิต  จั่นแย้ม  ทำหน้าที่เป็นผู้พยากรณ์ให้กับท่าน

ก่อนอื่นขอให้ท่านได้ทราบแนวทางการพยากรณ์ทางโหราศาสตร์ของดิฉัน  พอสังเขปดังนี้

อันดับแรกนะค่ะ จะเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) ดวงชะตาเกิดของท่าน  ขณะที่เกิดมา  มีดวงดาวสถิตย์อยู่ ณ ที่ใดใน 12 ราศี และดาวแต่ละดวงนั้น มีตำแหน่งเป็นดาวที่มีคุณภาพ  หรือดาวที่ด้อยคุณภาพ  ดาวที่มีคุณภาพก็หมายถึงดาวที่เป็นจุดแข็ง (Strength) ในดวงชะตาของท่าน  นำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินชีวิต  เช่น เด่นในด้านการเงิน  การงาน  เช่นการมียศ  ตำแหน่ง  เป็นที่ยอมรับนับถือ  เด่นด้านอสังหาริมทรัพย์  เด่นด้านการพูดเขียน  การเป็นครูอาจารย์  ด้านการศึกษา  มีความรู้ดีมีปฏิพานไหวพริบดี   มีกิจการเป็นของตนเอง  เจริญด้วยโภคสมบัติอาหารการกินอุดมสมบูรณ์  ส่วนดาวที่ด้อยคุณภาพ (Weakness)หมายถึง  ดาวที่ส่งผลให้กับเจ้าชะตาในการดำเนินการสิ่งใดมักมีปัญหาอุปสรรคติดขัดไปหมด  จะได้ยศตำแหน่งแต่ละครั้งนั้นทุกข์ยากแสนเข็ญ  มีคดีความ  มีดวงถูกหลอกถูกโกง  ถูกปลดออกจากตำแหน่ง อาจเรียกได้ว่าส่งผลในเชิงลบนั่นเอง   ดังนั้นแนวทางการวิเคราะห์ยุคใหม่ Neo Classic Astrologist นี้ ที่ อจ.วาทิตฯ จะนำเสนอต่อไป ได้แก่

-          การวิเคราะห์จุดแข็ง(Strength) ในดวงเกิดของท่าน  คือการทำงาน

กิจการใดๆจะสำเร็จลงด้วยเพราะคุณสมบัติที่เด่นประจำตัวท่านที่เกิดจากคุณภาพของดวงดาวประจำดวงเกิด  อันจะนำไปสู่โชคลาภความสำเร็จกิจการงานตำแหน่งที่มั่นคงทั้งในปัจจุบันและอนาคต

-          การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness) ในดวงเกิดของท่าน คือสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในดวงชะตาเกิดของท่าน  ว่ามีดาวดวงใดบ้างที่ไม่มีคุณภาพเป็นมาตรฐาน  ส่งผลให้การดำเนินชีวิตมีความทุกข์ยาก  ลำบาก  การดำเนินกิจการใดๆมีแต่ปัญหาอุปสรรค  เกิดความล่าช้า  หรืออาจไม่ประสพความสำเร็จ  หรือถึงขั้นดวงเกิด

มีดาวพิณทุบาทก์เกิดขึ้น  ส่งผลในการดำเนินงานกิจการใดๆมีปัญหา ขาดทุน เสียหาย เสียทรัพย์ เจ้านายไม่ชอบหน้า  เราจะหาแนวทางแก้ไขให้กับท่านด้วย Neo Classic Astrologist

ดังนั้นในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  (External Environment) ได้แก่การวิเคราะห์ดวงในด้าน

-          โอกาสที่ดีในชีวิต (Opportunities) หมายถึงดวงดาวที่โคจรและมา

กระทบกับดาวเกิดเจ้าชะตา  หรือเข้าสู่ตำแหน่งดาวที่มีคุณภาพและให้คุณส่งอิทธิพลถึงเจ้าชะตา  ในเชิงบวก  เช่น การได้โชคลาภ  ความสำเร็จ  ได้ยศ  ตำแหน่ง  ได้ขั้น  ได้คู่  ได้บ้าน  ได้รถ ได้กิจการ โครงการใหม่ๆ ให้มีความสุขสดชื่นในชีวิต และอื่นๆอีกมากมาย  นอกจากนี้ยังมี

-          การวิเคราะห์ภาวะวิกฤติ  ภัยคุกคาม (Threats) หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเชิง

ลบ เช่น เหตุการณ์วิกฤติล้มละลาย  ขาดทุนในการดำเนินกิจการ ธุรกิจการค้า  หนึ้สินรุงรัง  จนเจ้าชะตารับสภาพไม่ไหว  หย่าร้าง  การต้องคดีความ ขึ้นโรงพัก  ขึ้นศาล  ถูกปลดออกจากตำแหน่งการงาน  เสียของรัก  ป่วยหนักเจียนตาย  อุบัติเหตุร้ายแรง  ผ่าตัด  เลือดตกยางออก เป็นต้น  ดังนั้นขั้นตอนการพยากรณ์ดวงมีดังต่อไปนี้คือ

ขั้นที่หนึ่ง เป็นการทำนายดวงเกิด  หรือเรียกได้ว่าเป็นดวงชั้นนอกของท่าน ทาง

โหราศาสตร์เรียก ดวงราศีจักร นั่นเอง  ขั้นตอนที่สองเป็นการทำนายดวงไส้ชะตา  ทางโหราศาสตร์เรียก นวางค์จักร ซึ่งเป็นดวงแท้ๆของท่านเป็นอย่างไร  ขั้นตอนที่สามเป็น

การทำนายทักษาพยากรณ์ อายุของท่านตกกาลกรรณีย์หรือเปล่า  ที่เน้นมากเพราะจะเป็นภาวะวิกฤติภัยคุกคามอันอาจจะเกิดแก่ท่านได้  ส่วนด้านอื่นๆ ก็ทายไปตามระบบทักษา  ขั้นตอนสุดท้ายจึงเข้าสู่การทายวาระดาวจร  ว่าในแต่ละห้วงตั้งแต่เมื่อไหร่  ถึงเมื่อไหร่ เป็นห้วงที่วิกฤติหรือ เป็นโอกาสดีของชีวิต  ซึ่งจะนำเสนอต่อไปค่ะ

 

Language

Who's Online

We have 1 guest online

Facebook

ดวงวันนี้

สนุก ดูดวง
อัพเดทดวงแม่นๆ ทั้งรายวัน รายปักษ์ รายเดือน และรายปี คอนเฟิร์ม แม่นมาก! ทุกเรื่อง
สนุก ดูดวง